Kategorier
Författaraktiviteter

Antologi om döden

Omslaget till antologin.

Tora Greve är med i Litteraturrundan antologi Om rätten till min egen död som behandlar dödshjälp. Boken är utgiven av förlaget Artes Liberales AB. Antologin består av essäer, dikter, noveller från 28 välkända författare.

Hon säger: Mitt bidrag heter Det optimala kontrollbehovet, där jag bland annat beskriver de två sätten att dö: Den plötsliga döden och den långsamma döden.

Antologin Om rätten till min egen död” släpps under BOKMÄSSAN på Lunds stadsbibliotek

lördag 13 november 2021 kl.11:15.

Antologin består av 28 texter av lika många författare och anknyter till en väntad intensiv debatt om dödshjälp i Sverige under vintern och våren.

Antologin består av skribenternas tankar kring sin egen död, men tar inte ställning för eller emot aktiv dödshjälp.

Antologin ges ut av Litteraturrundan i samarbete med förlaget Artes Liberales AB.

Läs mer på

Litteraturrundan.se/novellantologi/

Litteraturrundan
Litteraturrundan

Av forlag

Tora Greve startade förlaget för att det skulle ta för lång tid att publicera hos någon annan. Dessutom har böckerna lång livstid. Det har även de andra samarbetande författarna insett.