Ljus

Titel: Ljus

Genre: Dystopi

Författare: KG Johansson

Omslag: Gunilla Dahlblom

ISBN mjukband: 978-91-8059-065-5

Utgivningsår: 2022

Antal sidor: 368

framsidan Ljus av KG Johansson
Framsidan Ljus

Kort presentation (baksidestext): Anya föds i början av 2030-talet och växer upp i en värld som är mer lik världen hundra år tidigare än den som hennes föräldrar växte upp i. Teknologi finns och framsteg sker, men vanliga människor i småbyar har snarare färdats bakåt till fattiga tider. Klimatkrisen förvärras ständigt och svälten tilltar. När Anya blir vuxen berättar hennes mamma en hemlighet. Anya har redan insett att livets viktigaste fråga är ”hur bör jag leva?” och med hjälp av sin hemlighet kan hon kanske besvara den frågan. Men hon är bara en människa och kriserna kommer tätare och tätare. – Ljus är den första av tre romaner som, utan att vara en traditionell trilogi, har beröringspunkter.

Köp boken:

Köp via mobilen:

Åsa skriver på sin blogg I bokhyllan:

Dystopiernas dystopi, kan man säga. Ett grundligt genomarbetat världsbygge. Detta är riktigt dystert, och djuplodande filosofiskt grubblande. Så söker du något som inger något slags framtidshopp är möjligen inte det här det bästa valet. Men som de flesta framtidsvisioner är det till viss del tankeväckande läsning, finns många ämnen som plockas upp ur den situation vi lever i här och nu, och ges en fortsatt tänkt utveckling.


Slutligen: Det här är en riktigt tät och tung roman, och det skall erkännas att jag fick kämpa en del med denna, som tog rätt lång tid att läsa. En hel del relationsdrama (inte riktigt min typ av bok på det sättet), uppdagade familjehemligheter och spekulativ fiktion med intressant framtidsscenario.