Gryning

Titel: Gryning

Genre: Science fiction

Författare: KG Johansson

Omslag: Gunilla Dahlblom

ISBN mjukband: 978-91-8059-291-8

ISBN ebok: 978-91-8059-508-7

Utgivningsår: 2022

Antal sidor: 303

KG Johansson
Gryning. Bild Gunilla Dahlblom

Kort presentation: Den avslutande delen i en postapokalyptisk trilogi, efter Ljus och Mörker. 2400-talet är mörkt. Krig och katastrofer har avlöst varandra under flera hundra år. I norra Sverige är det fattigt och ödsligt efter att satsningar på miljövänlig konstgödsel och batteritillverkning, hållbara flygbränslen och fossilfria stålverk kollapsade under kriserna. Städerna längs Bottenvikens kust är döende och befolkas till stor del av zhusho, som är avancerade robotar eller konstgjorda människor – ingen tycks veta säkert. Naya föds i en sådan stad och växer upp under en tid när hopplösheten sprider sig. Men hon vill inte ge upp. Och det är alltid mörkast före gryningen.

Läsprov

Köp boken

Köp via mobilen