forts.

Titel: forts.

Genre: fanfiction

Författare: KG Johansson

Omslag: Gunilla Dahlblom

ISBN mjukband: 978-91-8059-457-8

ISBN ebok: 978-91-8059-507-0

Utgivningsår: 2023

Antal sidor: 192

Framsidan forts. Bild: Gunilla Dahlblom

Kort presentation (baksidestext): (forts.) är en samling noveller som bygger på mer eller mindre klassiska historier. I ”Resenärerna” får H. G. Wells besök av Jules Verne, som vill göra en tidsresa. I ”Mark Twains hemliga dagbok” envisas djävulen med att förfölja Twain, som under sin livstid kämpade med att skriva ned en historia på just det temat. ”Toni” berättar om en kvinna som finner sitt Shangri-La men inte är riktigt nöjd … och så vidare. Andra noveller behandlar King Kong, världens långsamma undergång, Moby Dick och så vidare, och alla ger nya svar på den gamla frågan: vad hände sen?

Läsprov

Köp boken: