Siriuskrönikan: Härskaren

Titel: Siriuskrönikan: Härskaren
Genre: High fantasy
Författare och illustratör: Tora Greve
ISBN mjukband: 978-91-7609-925-4
ISBN ebok: 978-91-7611-006-5
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 308
Hårdband utgivet: 2016
ISBN hårdband: 978-91-7611-548-0
framsidan2
Kort presentation: Härskaren är andra bok i Siriuskrönikan. Varje bok kan läsas oberoende av varandra.
Kaya Robes från matriarkatet i Robesdalen kämpar för sin klans överlevnad gentemot den patriarkale härskaren och erövraren Urian av Cibia. Kaya överger sin dotter Fanny för att bli Urians drottning, en position där de båda fienderna kan kontrollera varandra. Mot sin vilja utvecklar de en kärleksrelation. Men Fanny glömmer inte att Urian har tagit mamman ifrån henne och vill hämnas. Tillfälligtvis upptäcker hon vad som är Urians största svaghet och att hon bär nyckeln till att utnyttja den.

Läs mer om Sirius solsystem här.
Fakta om Sirius solsystem.

Provläs första kapitel här.

Köp boken här.

Om du går in via mobilen.