Beatrice

Titel: Beatrice
Genre: Science fiction
Författare: KG Johansson
Omslag: Gunilla Dahlblom
ISBN mjukband: 978-91-7773-227-3
ISBN ebok: 978-91-7819-167-3
Utgivningsår: 2018
Antal sidor: 320

Framsidan Beatrice

Kort presentation: I slutet av 2000-talet är världen uppvärmd och kaotisk. Afrika, Sydamerika och stora delar av Asien har tystnat, Europa och Nordamerika kämpar mot terrorister. När ett rymdskepp med internationell besättning sänds mot asteroidbältet, officiellt för att leta mineraler, är det verkliga syftet ett annat – att ge världen hopp.

Både Ana och hennes sambo Chris vill komma med på skeppet men Ana måste stanna på jorden. Innan skeppet ens har nått sitt mål händer något annat: en utomjordisk intelligens som kallar sig Beatrice tar kontakt med besättningen. Hon påstår att mänskligheten är hotad men att hon kan lösa problemet. Kommer världen att våga lita på henne?

Provläsning första kapitel.

 Köp boken

Köp boken via mobilen

Recensioner finns i inlägg under november, december 2018 och januari 2019.