Stjärnskaparen

Titel: Stjärnskaparen
Genre: Klassisk science fiction
Författare: Olaf Stapledon
Översättare och kommentarer: KG Johansson
Omslag: Gunilla Dahlblom
ISBN mjukband: 978-91-7819-493-3
Utgivningsår: 2021
Antal sidor: 334

Formgivning Gunilla Dahlblom

Kort presentation: Olaf Stapledon var en engelsk filosof och författare. Under 1930-talet gav han ut två böcker som kom att kallas science fiction men som var av en helt annan karaktär än den sf som fyllde amerikanska pulpmagasin. Den tidigare av böckerna, Last and First Men, beskriver människans – och sjutton senare människoarters – historia under två miljarder år. Den senare boken, Star Maker, kom ut 1937. I den boken blir Last and First Men en kort fotnot till inte bara historiken över hela vårt universum, utan dessutom glimtar av andra verk från Stjärnskaparen. Än i dag är bokens perspektiv hisnande. Inget annat verk inom science fiction har överträffat den. Så skilda författare som Arthur C. Clarke, Stanislaw Lem, C. S. Lewis och John Maynard Smith har influerats av Stjärnskaparen och Stapledons övriga författarskap.

En tidigare svensk översättning av Gunnar Gällmo gavs ut av Delta Förlag 1978. I den här nyöversättningen ingår också Stapledons tidsskalor, ett efterord av KG Johansson och en bibliografi över författaren.

Boken ingår i TiraTiger Förlags klassikerserie.

Köp boken här

Köp via mobilen