Urians sanning

Titel: Urians sanning. Siriuskrönikan
Genre: Episk fantasy
Författare: Tora Greve
Omslag: Tora Greve
ISBN mjukband: 978-91-8059-998-6
ISBN hårdband: 978-91-8059-999-3
Utgivningsår: 2024
Antal sidor: 243

Urians sanning-omslag Tora Greve

Kort presentation: Urian är Cibias enväldige härskare och Mästaren Svarte Nairobi inkarnerad. Under årens lopp har de som kommit i kontakt med honom berättat om hans vilda framfart, och hur han påverkat planeten Sirius historia. Men vem är han egentligen? I den här berättelsen beskriver han själv sin uppväxt och hur han transformeras till Svarte Nairobi. Han berättar om sin kamp för att kontrollera sitt odisciplinerade kärleksspjut, och hur han slutligen inser att han kan ta hjälp av det för att oskadliggöra sin största antagonist.

Läsprov:

Köp boken

Köp via mobilen