Bertil Falk om Sture Lönnerstrand

Om journalisten, författaren och redaktören Bertil Falk – 1933-2023.

Bertil Falk på Himalayas topp.

Tyvärr ligger större delen av det svenska språkets novellarv svåråtkomligt i gamla veckotidningar och andra publikationer. I avsikt att göra en del av detta tillgängligt, låt vara i utgåvor i mycket små upplagor, startade Zen Zat AB sin utgivning av äldre författares dolda noveller och glömda pärlor, däribland faktasipionjären Sture Lönnerstrands samlade noveller i serien ”Mellan fantasi och verklighet” i Levande Livet 1943 – 1945.
2009 kom de tio första novellerna och 2015 kom ytterligare tio noveller. Av olika skäl, främst svajande hälsa, kunde Zen Zat AB inte fortsätta utgivningen. Då återstod fortfarande över 40 noveller i serien plus bland annat Lönnerstrands tolv feministiska noveller om superhjältinnan Dotty Virvelvind.
I det läget visade det sig att Tora Greve var beredd att ta över stafettpinnen och fortsätta utgivningen via sitt förlag TiraTiger Förlag. TiraTiger har därmed fått överta de förberedelser för en fortsatt utgivning som fanns hos Zen Zat AB. Den tredje volymen innehåller inte färre än tjugo noveller i Lönnerstrands märkliga novellserie.
2020 kom Bertil Falks trilogi Faktasin om svensk science fiction ut på Aleph.