Ett slags frihet

Titel: Ett slags frihet. Fristående del 2 i noisytrilogin.

Genre: Dystopi, framtidsskildring
Författare: KG Johansson
Omslag: Gunilla Dahlblom
ISBN mjukband: 978-91-7819-113-0
ISBN ebok: 978-91-7819-195-6
Utgivningsår: 2019
Antal sidor: 228

Framsida Gunilla Dahlblom

Kort presentation: Sverige om tvåhundra år. Klimatkrisen har nått sitt maximum och haven har stigit och tagit stora landområden. Det som en gång var ett tryggt land med regering, poliskår och samhällsskydd har fallit sönder i rivaliserande och ibland stridande feodalstater och byar. Företeelser som bensin och elektricitet är bortglömda, liksom skolor och sjukhus. Svält och epidemier är lika vanliga som mord eller rena avrättningar och de som har makt använder den hänsynslöst.

Andra länder har klarat sig bättre, som USA, där arbetet med att bygga upp ett nytt samhälle efter katastroferna redan har hunnit långt. En grupp amerikaner kommer till en by i gamla Småland för att hjälpa till med sjukvård och annat. Den första viktiga delen i deras uppdrag är att knyta kontakter och visa välvilja – att nå fram till svenskarna, så att de vill ta emot hjälpen. Men byn har en stormig historia och somliga bybor är skeptiska till den hjälp de inte har bett om … 

Läsprov

Köp boken här:

Köp via mobilen:

Recensioner finns i inlägg under juli, augusti 2019.