Kategorier
Förlagsaktiviteter

Siriuskrönikan som film

Nu ligger en ny film om hela Siriuskrönikan på Youtube

Av forlag

Tora Greve startade förlaget för att det skulle ta för lång tid att publicera hos någon annan. Dessutom har böckerna lång livstid. Det har även de andra samarbetande författarna insett.