KG Johansson

Om författaren och professoren KG Johansson, hans författarskap och musik.